Antikvarisk
Vi restaurerer/reparerer gamle låser og beslag
Vi restaurerer/reparerer gamle dører og vinduer

Vi lager også kopier av gamle låser og beslag
Vi lager også kopier av gamle dører og vinduer

Gå inn på vår Referanser side å se noen eksempler på våre utførte jobber